Επίδομα 800 ευρώ: Διευρύνονται οι δικαιούχοι, ποιοι εντάσσονται