Στένωση καρωτίδων: Ποιοι πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο;