Στη σύγχρονη εποχή η Τρίτη Ηλικία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο…

.. ως μια σημαντική και δημιουργική περίοδο στη ζωή των ανθρώπων.

Οι ηλικιωμένοι αποτελούν αφενός μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρειάζεται την υποστήριξη και ενθάρρυνση της κοινωνίας, αφετέρου συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη καθώς διαθέτουν γνώση και εμπειρία χρήσιμη στις νεότερες γενιές, παράγουν εθελοντικό έργο, βοηθούν τα παιδιά και εγγόνια τους και συμμετέχουν όλο και πιο πολύ στην αγορά εργασίας.

Related Post

0 Comments

leave a comment